Waddendata


Waddendata zijn ingedeeld in vier hoofdonderdelen.  Kiest u er één, dan wordt u doorgestuurd naar het betreffende deel in het Waddenregister, waarin u factsheets aantreft. In de factsheets vindt u alle beschikbare informatie over de data en een link naar de plek waar u de data kunt downloaden.

Uiteraard kunt u ook naar data zoeken via geografische kaarten in de Waddenviewer.

Het onderdeel Landschappelijke Waarden bevat nog geen data.

Landschappelijke waarden

Landschappelijke waarden worden ook wel kernwaarden van het Waddengebied genoemd. Dit zijn onder andere rust, openheid, duisternis en natuurlijke dynamiek.

Biotisch

Biotisch wil zeggen: alle levende organismen.

Abiotisch

Abiotisch betekent letterlijk "niet levend". Het gaat hier dus om niet-levende natuur, zoals bijvoorbeeld water, bodem en nutriënten.

Menselijk medegebruik

De Waddenzee wordt ook maatschappelijk en economisch gebruikt. Denk hier bij bijvoorbeeld aan (vaar)recreatie, visserij en verkeer en vervoer.