Menselijk medegebruik


De Waddenzee wordt ook maatschappelijk en economisch gebruikt. Denk hier bij bijvoorbeeld aan (vaar)recreatie, visserij en verkeer en vervoer. In het menu ziet u welke onderverdeling er gemaakt is. Bij een keuze wordt u doorgestuurd naar de beschikbare factsheets waarin ook een link naar downloadbare data te vinden is.