Abiotisch


Abiotisch betekent letterlijk "niet levend". Het gaat hier dus om niet-levende natuur, zoals bijvoorbeeld water, bodem en nutriënten. In het menu ziet u welke onderverdeling er gemaakt is. Bij een keuze wordt u doorgestuurd naar de beschikbare factsheets waarin ook een link naar downloadbare data te vinden is.